Vizyon Projelerimiz

Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transferi ve uygulanmasını birim içerisinde misyon edinerek faydalı birçok proje geliştirdik.

Türkiye Gıda Ve İnovasyon Platformu (TUGİP)

tugip.org.tr

TÜBİTAK MAM Yaşam Bilimleri tarafından yürütülen Türkiye Gıda ve İnovasyon Platformu projesi ile gıda ve içecek sektöründe yer alan tüm aktörler için bir iletişim ağı ve kümeleme platformunun oluşturulması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda; sanayi, KOBİ ve girişimcilerin ürün geliştirme ve kalitelerini iyileştirmek amacıyla teknoloji ve inovasyon, ekosistem oluşturma ve iş geliştirme hizmetleri ile desteklenmesine yönelik faaliyetler yürütülmektedir.

 TÜGİP Gıda Temalı Kuluçka Merkezi toplam 2843 m2 alan üzerine kurulmuştur. İçerisinde 25 adet bireysel Ofis, Toplantı Salonu, Konferans Salonu ve Dinlenme Alanı Bulunmaktadır.

TÜGİP üyesi ve faaliyette olan firmalara TTO danışmanlığı verilmektedir. Bu kapsamda;

  • İhtiyaç Analizi, 
  • Teknik Danışmanlık,
  • Patent Desteği,
  • Proje Desteği, 
  • Network Geliştirme,
  • Hızlandırıcı Eğitimler,
  • Test Analiz,

Siber Güç Türkiye

SİBERGÜÇ TÜRKİYE; Marmara Teknokent, TÜBİTAK BİLGEM ve MÜSİAD koordinatörlüğünde yürütülen, Siber güvenlik sektöründe faaliyet gösteren kamu, üniversite, STK ve özel sektör işletmelerinin, proje ortaklığı, şirket ortaklığı ve yatırım hedefleriyle bir araya geldiği bir organizasyondur.

Etkinlik sonucunda yatırım bekleyen projelerin hayat geçmesi, büyümesi, yaygınlaşması, ticari hale getirilmesi ve katılımcıların siber güvenlik yetkinliklerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Efor All Girişimcilik Kampları

efor-all.com

EFOR ALL projesi ile özel gereksinimlere yönelik eğitim metodları, uygulama araçları ve kaynak belgeler oluşturularak farklı bölgelerden engelli, kadın, öğrenci gibi grupların bir araya gelmesi ile girişimcilik konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Ideaton Girişimcilik Kampı:

Gebze Teknik Üniversitesi ile başladığımız projede ; öğrencilerinin fikirden projeye projeden girişimciliğe giden yolda fikir, proje, teşvik, patent, girişimcilik ve teknoloji yeterlilik potansiyellerini geliştirmeye yönelik yürütülen programdır.

Program kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi’nde faaliyet gösteren 13 kulüp ile koordinasyon içinde çalışmalar yürütülmektedir. Açılan Ideaton çağrısı kapsamında fikirleri ile başvuru yapan öğrenciler yıl sonuna kadar planlı olarak farklı etkinliklerle girişimciliğe hazırlanacaktır.

Engellilere Yönelik Teknoloji Temelli Girişimcilik Kampı:

Günümüz girişimcilik dünyasında engelli girişimci nüfusunun artmasına bağlı olarak başarılı girişimcilerin sayısı da her geçen gün artmaktadır. Nüfusun %13’ünü oluşturan engelli nüfusunun girişimcilik potansiyelinin arttırılması, ülkemizde teknoloji odaklı üretim açısından büyük önem taşımaktadır. Bu proje ile engelli girişimci sayısının arttırılması ve projelerin hayata geçirilerek, istihdam potansiyeli yüksek girişimlere dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Gıda Sektörüne Yönelik Food Camp Girişimcilik Kampı:

Gıda Sektöründe MVP (Minimum uygulanabilir ürün) seviyesindeki Start-Up’lar projelerini yatırımcı, akademisyen ve sektör temsilcilerinden oluşan jürinin karşısında sunarak iş modellerini ve hedeflerini paylaşma şansı yakalayacakları bir eğitim kampıdır. Hedefimiz; katılım sağlayan projelerin ticari ürüne dönüşmesi ve gerçek müşteriyle buluşması yolundaki bütün engelleri kaldırmaktır.

inovasyondakadin.org

Kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılması ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amacıyla düzenlenen bir projedir.

TÜBİTAK Marmara Teknokent ve KADEM iş birliğinde gerçekleştirilen kadın girişimciliği kampı ile kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılması, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amaçlandı. 2015’ten bu yana yedi adet İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı gerçekleştirildi. 200’den fazla kadın girişimcileri bu programda desteklendi.

Yedi proje dönemi boyunca projeye toplam başvuru sayısı: 1900

Kampa seçilen ve eğitimleri alan kişi sayısı: 174

Finale kalan girişimci sayısı: 30

Şirketini kurup ödül alan kişi sayısı: 13

Proje kapsamında kamplara katılan girişimcilere fikirden plana, plandan teşebbüse uzanan yolda bir platform oluşturularak bir hafta boyunca akademisyenler tarafından girişimcilik, pazarlama ve ticarileştirme alanlarında eğitim alıyor ve uygulamalar gerçekleştiriyor. Katılımcılar kamp süresince fikirlerini nasıl geliştirebilecekleri, sektörde kendilerine nasıl yer bulacakları ile ilgili de bilgi sahibi oluyorlar.

Marmara Teknokent yürütücülüğünde TÜBİTAK MAM, ODTÜ TEKNOKENT ve ReDis Innovation ortaklığında TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen BİGGbio projesi 1. Aşama hizmetlerinin yürütüldüğü bir programdır. BİGGBİO projesi ile yaşam bilimleri tematik alanlarındaki gıda, sağlık ve iyi yaşam konularında faaliyet gösterecek olan erken aşamadaki Ar-Ge ve inovasyon odaklı iş fikirlerinin olgunlaşmasına destek vererek başarılı ve sürdürülebilir iş planlarına dönüşmelerini istiyoruz.

Başvuru için : biggbio.com

ULUSLARARASI PROJELERİMİZ

Uluslararası Teknoloji Transfer Akademisi (ITTA)

2017 AB ERASMUS + Mesleki Eğitim Programı Mesleki Eğitimde Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar Proje Çağrısı kapsamında Marmara Teknokent A.Ş. tarafından geliştirilen “Uluslararası Teknoloji Transferi Akademisi” projesinin eğitim ve süreçleri, Marmara Teknokent A.Ş. koordinatörlüğünde 2021 yılında tamamlanmıştır. Türkiye Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesini sağlayacak bir model oluşturulmuştur.

Afrika Teknoloji Kenti’nin (ACT) Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi

Proje kapsamında Marmara Teknokent tarafından gerçekleştirilen Fiziki İş Planının Geliştirilmesi, Teknopark, Kuluçka Yönetim ve Teknoloji Transferinde İnsan Kaynağının Kapasitelerinin Geliştirilmesi, Teknoloji Transfer Ofisi Çalışma Süreç ve Prensipleri Hakkında Kılavuz Hazırlama, Proje İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları raporlanarak teslim edilmiştir. Proje başarı ile tamamlanmıştır.

Entrepreneurship For All (Herkes İçin Girişimcilik)

ERASMUS Plus Programı kapsamında Marmara Teknokent koordinasyonunda Bulgaristan (Consurtium Innovative Capital), Belçika (European Network On Independent Living Brussels Office) ortaklığı ile yürütülen projede, engelli girişimine yönelik engelleri ortadan kaldıracak metodolojilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

  • Girişimciliğe ilişkin engellilere daha erişilebilir ve kapsayıcı eğitim yöntemleri geliştirme,
  • Avrupa’daki engellilerin girişimciliği için engelli dostu araç ve politikaları teşvik etme,
  • Engelli girişimciler için bir ağ oluşturma konuları üzerinde çalışmalar yürütülmüştür
Close
Close