Hizmetlerimiz

Çözüm Ortaklığı Geliştirme

Teknoloji Transfer Ofisine bağlı ve Sanayi bölgesinin Merkezinde konumlanmamız sebebi ile Bünyemizdeki projelerin, bulguların piyasaya sunulması sürecinde farklı şirketlerle yapılan iş birlikleri geliştirmekteyiz. Bu iş birlikleriyle bulguların piyasaya sunulması, pazarlanması ve kullanımı sürecinde risklerin azaltılmasına, ürünlerin pazarlanmasına fayda sağlamaktayız. Ayrıca bünyemizdeki bulguların, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunması için yapılan faydalı çözüm ortaklığı modelidir. Bu iş birlikleri ile müşterilerin teknolojik ihtiyaçlarını karşılamaya ve problemlerini çözmesine destek olmaktayız.

Ar-Ge Üniversite Sanayi Programlarımız

Match And Catch

TTO tarafından yürütülen Ar-Ge, Yenilik ekosistemini bir araya getiren B2B tabanlı ticarileşme modelidir. Çözüme odaklanmak en büyük çıktımızdır.’ Start-uplar büyümeli ve büyütülmesi için çaba gösterilmelidir.

Efor All- Ideaton Fikir Geliştirme Programı

Üniversite öğrencileri için tasarlanmış Teknoloji odaklı girişimciler için başlangıç destek programı olan “IDEATON Programları” ile “İnovatif Fikirlerinizin Projeye, Projelerinizin Gerçeğe” dönüşeceği girişimcilik yolculuğunuzda sizlere eşlik etmek istiyoruz. Detayları ve uygun programlar için https://efor-all.com/

Proje Danışmanlığı

Marmara Teknokent Teknoloji Transfer ofisi olarak bölgemizde faaliyet gösteren firmalara doğru yerde doğru desteği sağlayabilmek adına şirketlerin yararlanabileceği hibe / teşvikler ile ilgili proje ve iş planları yapan, başvuru sürecinden, sürdürülmesi ve kapatılmasına kadar ki tüm süreçlerle de sizlere tecrübeli kadromuzla destek veriyoruz.

Bu Kapsamda

  • Yatırım Teşvik Danışmanlığı 
  • KOSGEB Proje Danışmanlığı
  • TÜBİTAK Proje Danışmanlığı
  • Ar-Ge Portal Süreç Danışmanlığı
  • Kalkınma Ajansı Proje Danışmanlığı

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları

Bünyemizde faaliyet gösteren firmalarımızın projelerde elde ettikleri çıktıların patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili başvurularına ücretsiz olarak destek oluyoruz. Koruma altına alınan projelerin ticarileştirme çalışmalarıyla ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca Bünyemizdeki Patent Kulübü oluşumuyla Ar-Ge firmalarımıza, sanayicilere, akademisyenlere ve öğrencilere patent, faydalı model, marka ve tasarım konularında kapsamlı eğitimler düzenleyerek FSHM farkındalığına katkı sağlıyoruz.

Eğitim- Seminer Modellemeleri

Network ağımızdaki tüm kurum ve kuruluşlara çalışanlarının becerilerini ve bilgilerini güncellemeleri, Değişen süreçleri kontrol edebilmeleri, Mevzuatlara kolay erişebilmeleri amacıyla yıllık eğitimler organize ediyoruz. Bunların yanı sıra Teknoloji odaklı kariyer geliştirmeye yönelik sektörel eğitim fırsatları sunuyoruz.

Yatırım ve Fonlara Ulaşma

 Girişimlerin hayata geçebilmesi, ihtiyaç duyulan finansmanın elde edilmesi doğru fona erişebilmesi adına doğru desteği sağlıyoruz. Yatırımcıların ve fonların doğru projelere ulaşmasını kolaylaştırmak için teknolojik ürünleri, hizmetleri ve fikirleri pazarlamaya doğru kitlelerle bir araya getiriyoruz. Ayrıca girişimcilerimizi projelerini doğru sunabilmeleri adına stratejik eğitimlerle destekliyoruz.

  • Pazar araştırması: Yatırım yapılacak sektörler ve fonlar hakkında araştırma yapmak ve pazarın durumunun analiz edilmesi
  • Portföy oluşturma: Yatırım yapılacak fonlar ve yatırım araçları hakkında karar verilmesi ve portföy oluşturulması
  • Finansal danışmanlık: İş Birliği içerisinde olduğumuz finansal danışmanlar veya yatırım uzmanlarından doğru desteğin alınması
Close
Close