Hakkımızda

VİZYON

Marmara Teknokent Teknoloji Transfer Ofisinin vizyonu, teknolojik fikir ve buluşların en etkili ve verimli şekilde piyasaya sunulmasını ve bu buluşların topluma katkı sağlamasını amaçlamakla birlikte potansiyel verimliliğini sürekli olarak artırmayı ve inovasyon ortamını geliştirmeyi hedeflemektedir.

MİSYON

Inovasyonu ve girişimciliği teşvik etmede lider olmak ve ekonomik kalkınmayı yönlendirmek için akademiden özel sektöre teknoloji transferini kolaylaştırmaktır. Yenilikçi teknolojinin ticarileştirilmesine yardımcı olmak ve ekonomik büyümeyi ve sosyal etkiyi teşvik etmektir. Yenilikçilik ve girişimcilik kültürünü araştırmacıları ve öğrencileri laboratuvarın ötesinde düşünmeye ve işlerinin ticari potansiyelini geliştirmeye teşvik etmektir. İlgili tüm tarafların haklarını korurken, teknoloji transfer sürecinin şeffaf, verimli ve etkili olmasını sağlamaktır. Teknolojinin ticarileştirilmesini kolaylaştırmak için endüstri, risk sermayesi firmaları ve inovasyon ekosistemindeki diğer kilit oyuncularla güçlü bir ilişkiler ağı oluşturmak.

Teknoloji Transfer Ofisi

Teknoloji Transfer Ofisi 2015 yılından bu yana yapmış olduğu çalışmalar ile dinamik ve etkin işleyen bir birimdir. Teknoloji geliştiricisi kurum ve kuruluşların çıkarmış olduğu sonuçların ulusal ve uluslararası alanda verimli şekilde ticarileşmesine ilişkin koordinasyon faaliyetlerini yürütürken her daim destekçi bir hizmet sunmaktadır. “Etkin bir iş birliği sürdürülebilir bir kalkınmanın anahtarıdır.”

Close
Close